Package iTag (Instagram)

What is iTag ?

real-time-marketing

"บริการปริ้นรูปจาก IG หรือกล้อง DSLR หน้างานตาม Hashtag ของงาน"

 • ดึงภาพจาก IG ที่ Hashtag เฉพาะของงานได้
 • ดึง VDO จาก IG ที่ Hashtag เฉพาะของงานได้
 • ดึง Photo Frame ทั่วไปได้ และ Photo Frame ของผู้โชคดีได้
 • รองรับ 2  Hashtag ได้
 • ปริ้นรูปขนาดพกพาได้ 2*3 หรือ 4*6 นิ้วได้
 • ใช้ Account ของเจ้าภาพ Like ภาพที่แฮชแท็กซ์ได้
 • Random ภาพผู้โชคดีได้
 • พิมพ์ตามรูปที่ต้องการได้และ ลบรูปที่ไม่ต้องการได้
 • ประกอบด้วยทัชสกรีนขนาด 42 นิ้ว แนวตั้ง รูปแบบของจอแนวตั้งสามารถตกแต่งให้สวยงามได้
 • เครื่องปริ้นขนาด 2*3 หรือ 4*6 นิ้วแบบไดศัพท์
 • มีคอมพิวเตอร์พร้อมโปรมแกรม iTag
 • อุปกรณ์เครือข่ายพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 • กล้อง DSLR แบบเต็มรูปแบบได้
 • เชื่อมภาพที่แฮชแท็กซ์ไปยังมอนิเตอร์ใหญ่ได้
 • เชื่อมต่อภาพขนาดเล็กของ IG เป็นภาพขนาดใหญ่ที่มี Frame แล้วเข้าไปยัง iPen ได้
 • เชื่อมต่อที่จะ Random สำหรับผู้โชคดีพร้อมกับ Photo Frame สำหรับผู้โชคดีได้
 • Upload ภาพไปยัง Website ที่ต้องการได้
 • ทำ Website เพื่อแสดงภาพทั้งหมดเป็น Gallery รวม มีรูปของคน Hashtag ได้
 • ใส่ VDO เพื่อโฆษณาระหว่างจอสแตนบายด์ได้

Why iTag ?

i-tag
 • เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนให้ผู้ร่วมงานสามารถช่วยประชาสัมพันธ์งานหรือประชาสัมพันธ์สินค้าได้ และ Engage ให้ผู้ร่วมงานสามารถเล่นกิจกรรมได้ด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการสร้างกิจกรรมตลอดทั้งวันหรือหลายวัน
 • ต้องการกระตุ้นให้เกิดการถ่ายรูป Selfie ในงาน
 • ทำให้เกิดการกระจายและทำให้เกิด Brand Awareness ของสินค้าหรือในงานได้อย่างรวดเร็ว ผ่านสื่อ Social Media Instagram