กระจกวิเศษ จงบอกข้าเถิด ใครงามเลิศในปฐพี ถ้าเป็นคำพูดในนิยายก็คงตอบตามนิยาย

วันนี้ i-Magix ตอบทุกคนได้แล้ว กระจกถ่ายรูปได้ พูดได้ แชร์โซเชี่ยลได้ ปริ้นท์รูปได้

imagix-mirror-photobooth